Новини


Проект с Hobit терминални станции в ПГОТ


Новини >> Събития

Прима-Софт изпълни проект в Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм (ПГОТ) гр. Перник. Беше изградена централизирана информационна система за обучение на учениците от гимназията. Всички видове софтуер за обучение са инсталирани на сървъра.

В проекта са използвани терминални станции Hobit, които работят с инсталирания на сървъра разнообразен софтуер за обучение. Учителят контролира напълно учебния процес, като може да управлява обучението и работата на всеки ученик и да контролира неговата работна сесия.

Hobit не се нуждае от софтуерни лицензи, поддръжка и антивирусна защита.

Hobit е неперсонализирано работно място и може да бъдат използвано от различни ученици и служители.

Системите базирани на Hobit осигуряват максимална защита на софтуера за обучение и данните създадени в хода на обучението.

 

Изградената в ПГОТ централизирана информационна система е с нулева поддръжка на Hobit работните места.

 

В проекта са използвани технически и софтуерни средства на PrimaSoft (Servers, Hobit), Eaton (UPS), Net Support School (NSS) Version 11 for Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows 2012 Server и Microsoft Windows Terminal Services.

 

Терминалните станции Hobit са произвeдени от Прима-Софт ООД.

 

За изграждане на системата бяха извършени следните услуги:

Конфигуриране на Domain Controller

 • планиране на сайтове и домейн структура;
 • конфигуриране на DNS за активната директория на
 • конкретният домейн-инсталиране на Active Directory;
 • създаване на потребители и групи за сигурност;
 • организиране на потребителите и ресурсите в Organizational Units-публикуване на ресурси в Active Directory
 • функционални тестове

Конфигуриране на активна директория

Инсталация на Терминален Сървер

 • инсталация на Terminal Service
 • инсталация на Тerminal Services Licensing
 • активиране на Тerminal Services Licensing
 • дефиниране на потребители
 • дефиниране на права за достъп до Terminal Service
 • конфигуриране и настройка на потребителските терминални сесии
 • инсталация на софтуер за Терминален клиент (13 клиента)
 • функционален тест

Инсталиране на UPS

 • инсталация и свързване към ел. мрежата
 • инсталация на софтуер за управление

Инсталиране на софтуер за управление на класна стая NSS Ver. 11 for Win2012

 • инсталация и настройка
 • обучение за работа със софтуера за управление на класната стая

Обучение за работа със системата

 • обучение на системните администратори за работа със системата.
 • обучение за работа със софтуер за управление


Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД