Новини


Проект за централизирана сървърна инфраструктура в Xella Bulgaria


Новини >> Събития

Прима-Софт ООД успешно изпълни успешно проект за изграждане на централизиран сървърен комплекс по концепцията DCBX (DataCenter in a Box). Проектът предвижда доставка, инсталация и настройка на технически и софтуерни средства за изграждане на централизирана и виртуализирана модулна среда за работа на ERP, CRM и другите приложни системи използвани в Xella Bulgaria.

 

Съгласно концепцията DCBX (DataCenter in a Box) на Прима-Софт в проекта са използвани най-съвременните технологии в областта на централизираните сървърни комплекси, мрежите за съхранение на данни (SAN), централизирания бекъп, виртуализацията и управлението на ИТ инфраструктури.

 

DCBX e сървърен комплекс базиран на Blade технологии с висока надеждност и отсъствие на единична точка на грешка, с централно и отдалечено управление на параметрите.

 

TeraStore e IP-SAN сторидж сървър и е основен компонент от архитектурата на проекта. В него се съхраняват всички данни на приложните системи.

 

За бекъп сървър е използван модел от фамилията BlueCloud сървъри за архивиране на данни и виртуални машини. BlueCloud е разположен в отдалечен офис, съгласно фирмените изисквания за съхранение и защита на информацията. Използван е софтуер за автоматизиране на архивирането на данни и на виртуалната среда.

 

Виртуалната среда е изградена с продуктите на VMware и осигурява висока надеждност, преносимост, резервираност, мониторинг и управление.

 

В хода на проекта бяха извършени следните услуги:

 

Blade Center - монтаж  и настройка  на управлението

 • Компановане на Blade Chassis
 • Монтaж на rack-mount Rail Kit
 • Монтаж в сърверен шкаф
 • Свързване към захранване/UPS
 • дефиниране на IP конфигурация
 • дефиниране на SNMP конфигурация
 • дефиниране права на администраторите
 • дефиниране политики на обработка на събития
 • Дефиниция режим на Нотификация
 • Проверка и Upload на Firmware
 • Проверка температурен режим
 • Проверка подсистема ел. захранване
 • Проверка System Health

Blade LAN Switch - Настройка

 • Монтаж н LAN Switch в Blade шаси
 • Свързване към мрежата
 • IP конфигурация
 • дефиниция Trafic Control (Storm и Port Control)
 • дефиниция Access Control Lists
 • дефиниция и настройка на Spanning Tree
 • дефиниция и настройка на VLAN's
 • дефиниция и настройка на QoS

Blade Server - Монтаж и настройка

 • Монтаж на  CPU
 • Монтаж на RAM модули
 • Монтаж в Blade шаси
 • присвояване на Virtual Drives
 • настройка на RAID режими
 • присвояване на Expansion портове
 • тест и настройка на KVM Switch
 • Проверка и Upload на Firmware
 • Проверка на сензорите
 • Проверка подсистема ел. захранване
 • Проверка System Health

 

Инсталация и настройка на Virtual Infrastructure:

 • инсталация на  виртуални Хостове
 • конфигуриране на виртуални Хостове
 • инсталация на Virtual Center
 • конфигуриране на Virtual Center
 • конфигуриране на Storage инфраструктура
 • конфигуриране на Network инфраструктура
 • дефиниране и конфигуриране на Вртуален клъстер
 • тест на HA функционалността
 • дефиниране на достъп до Виртуалната инфраструктура
 • дефиниране и настройки на събития и аларми

 

TeraStore IP SAN Storage - Настройка  на дисковото пространство

 • Общ план за разпределне на дисково пространство
 • Планиране Storage Pools
 • Дефиниция Storage Pools
 • Планиране Virtual Drives
 • Дефиниция Virtual Drives
 • Планиране и дефиниция на RAID режими
 • Разпределение виртуалните драйвове по сървери
 • Планиране и дефиниция на Spare Drives
 • Разширяване на Virtual Drive
 • Разпределение на Expansion портовете
 • Свързване на външни устройства

 

BlueCloud - sистема за Backup на данните и на виртуалната среда

 • разработка на процедура за бекъп
 • настройки за автоматичен бекъп


Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД