Новини


Пускане в експлоатация на Data Center на Hyundai Heavy Industries


Новини >>

Прима Софт пусна в експлоатация в Hyundai Heavy Industries модерен Data Center, базиран на концепциата DCBX (Data Center in a Box). Data Center-a включва сървърен комплекс изграден по Blade технологии с висока надеждност и отсъствие на единична точка на грешка, с централно и отдалечено управление на цялта среда. Конфигурацията се състои от 6 броя Blade Server-a, 2 броя  сървери за съхранение на данни (Storage Server) и 2 броя Backup Server-a. Платформата е виртуализирана на базата на VMWare. Изграден е високонадежден клъстер за гарантиране непрекъсваемост на работата на комплекса. Пусната е в експлоатация и система за корпоративен бекъп на виртуализираната среда.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД