Новини


SDI обновява комуникационната си свързаност


Новини >>

Прима-Софт ще обнови комуникационната свързаност на SDI със Cisco маршрутизатори на съвременна технологична платформа. Ще бъде реализирана дублирана схема на свързаност към интернет доставчици за гарантиране на непрекъсваемост на връзките.   Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД