Новини


Стартира успешно новият DataCenter в Коутс България


Новини >>

Прима-Софт приключи успешно работата в Коутс България свързана с изграждане на новия DataCenter. Беше модернизирана старата информационна инфраструктура. Изградена е високонадеждна, високопроизводителна и модулна сървърна инфраструктура, като платформа за централизация и виртуализация на приложенията. При изграждане на новия сървърен комплекс бяха изпoлзвани технологиите на IBM, VMware, Microsoft и Veeam. Продуктите на VMware са използвани като платформа за виртуализация. Изграден е високонадежден клъстер от сървъри, който гарантира непрекъсваемост в работата на комплекса. Осигурена е възможност за преместване на виртуални машини от един Хост сървър на друг. Сторидж сървърът е iSCSI базиран и разполага с високопроизводителна дискова подсистема с висока степен на защита на данните. В комплекса влиза и Бекъп сървър с висока производителност и надеждни сървърни дискове. Изградена е корпоративна система за архивиране използваща продуктите на Veeam. Система за бекъп осигурява автоматизирано архивиране/възстановяване на данните и на виртуалните машини. Сървърната инфраструктура е защитена от непланирани (аварийни) спирания, чрез система за автоматичен Shudown/Restart.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД