Новини


Web портал за Библиотека "Стоян Дринов"


Новини >>

Прима-Софт сключи договор за разработка на web портал за Градска библиотека "Стоян Дринов" гр. Панагюрище. Интернет порталът ще бъде разработен с продукта на Прима-Софт "i-Lib PHP Web Portal". Продуктът позволява на неспециалисти в Web програмирането да създават и обновяват интернет портали.

Web интерфейса на "i-Lib PHP Web Portal" предоставя лесни инструменти за създаване, редактиране и обновяване на web съдържание и настройка на web средата. Новото съдържание може да бъде добавяно и редактирано с текстов редактор.

Web базирания интерфейс поддържа потребителски и администраторски ориентирани секции.

Потребителите/неспециалисти в съответствие със своите права могат да четат, добавят и променят съдържание в следните потребителски ориентирани секции от web портала:

Новини: -  публикуване на новини по категории/подкатегории и по различни критерии в съответствие с правата на потребителите за достъп и работа с web съдържанието на портала. Администраторът на портала одобрява новото съдържание преди то да бъде публикувано в web портала;

Форуми: - създаване на частни или публични форуми. Потребителите могат да четат и изпращат мнения и/или коментарии, да организират дискусии;

Обратна връзка: - използват се предефинирани форми за запитване на потребителите относно дейността на организацията/фирмата/институцията, за изпращане на запитвания, за web функционалността и т.н;

Календар: - поддържа се календар от събития. Събитията се класифицират в категории и подкатегории. Поддържат се и "Link"  връзки.

Анонси: - публикуват се анонси класифицирани по категории и подкатегории. Web администраторът одобрява новото съдържание, преди да бъде публикувано;

Изтегляне на съдържание: - организацията/фирмата/институцията може да осигури за изтегляне документи или друго съдържание организирано в категории и подкатегории. Поддържат се статистики за свалените/изтеглени документи. Възможно е да се поддържа и "download" секция за регистрирани потребители;

Връзки/Link: - списък от полезни web адреси. Потребителят изпраща предварително тези линкове, като грешните линкове се рапортуват;

FAQ: - поддържа се списък от често задавани въпроси по категории и подкатегории;

Pools: - потребителите могат да бъдат питани за различни събития и дейности в организацията/фирмата/институцията;

Web администраторът има права да наблюдава и да разрешава/забранява потребителски дейности: публикуване на банери, оценка на банер статистиките, филтриране на цензурирани думи и т.н.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД