RFID автоматизация


Радиочестотната идентификация или RFID (Radio Frequency Identification) e метод за автоматично дистанционно идентифициране на обекти, в случая книги, списания, CD и др.,  чрез радиовълни. Технологията е базирана на радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор (етикет, таг, карта, ключодържател, стикер и т.н.) и четящо устройство. Всеки идентификатор съдържа чип със записан уникален номер и антена. При “прочитане” на номера се предприемат автоматично действия - например задейства се врата, бариера, аларма, или се подава информация към библиотечната система  за автоматична регистрация на определено събитие: заемане, презаписване, връщане на книга.

Интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib включва набор от специализирани работни места за автоматизацията на библиотечните дейности базирани на RFID – технологи и  предназначени за:

 

  • Автоматизация на библиотечните дейности:
  • Регистрация
  • Инвентаризация
  • Обслужване (заемане, връщане, презаписване)
  • Статистика и т.н.
  • За самообслужване на читателите:  заемане, връщане, презаписване
  • За автоматичен контрол  на движението на фонда в рамките на библиотеката и извън нея:  врати, аларми, светлинии сигнализации  и други

 

Работните места представляват комбинация от софтуер, и специализирана периферия за създаване, следене и отчитане на RFID етикетите и съответсващите им библиотечни единици. Системата включва следните рабтни места:

 

Система за контрол (защита) на фонда през RFID [Виж повече]

e-Lib Работно място за инвентаризация [Виж повече]

e-Lib Работно място „Заемна” RFID [Виж повече]

e-Lib  Работно място за самообслужване  [Виж повече]

e-Lib Работно място „Регистрация и конвертиране към RFID[Виж повече]

 

Всички системи са интегрирани в библиотечната система и се контролират централизирано от библиотечния софтуер. Всяко събитие регистрирано от някое от RFID устройствата (четци, антени, преносими терминали и т.н.) става веднага известно по всички работни места на цялата система и позволява да се предприемат съответните действия.  

Предпоставка за внедряването на системите за автоматизация на базата на RFID, е облепянето на фонда или на отделни части от него с RFID етикети.

 

Свързани проекти
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД