AVG Scanning Engine


Scanning Engine: AVG 2016 Business Edition e комплектована с най-новата версия на (сканираща машина) сканиращата машина за откриване на вируси и зловреден код.
  • Новата сканираща машина на AVG Business Edition 2016 осигурява по-добра защита и изисква по-малко време за сканиране.
  • Особености и функции на новата сканираща машина:
  • Използва усъвършенствани алгоритми, с които спира заплахите както от нововъзникващи вируси, така и от вече известни такива, от шпионски софтуер, червеи, руткитове и троянски коне.
  • Ускорява и опростява процеса на сканиране: чрез сканиране по време на стартиране на компютъра, чрез предварително планирани сканирания и сканирания по заявка на потребителя.
  • Минимизира фалшивите аларми към потребителя благодарение на усъвършенстваните евристични алгоритми, които използва.
  • Идентифицира нововъзникващия зловреден софтуер (малуер) посредством  облачно-базирана технология, която има възможности на изкуствен интелект и открива източниците на заплахи проактивно и в реално време.
  • Новата сканираща машина на AVG 2016 Business Edition осигурява по-добра защита срещу нововъзникващия зловреден софтуер благодарение на облачно-базираната технологиия Real-Time Outbreak Detection и на проактивната технология AI Detection.
Real-Time Outbreak Detection е нова интелигентност добавена в AVG, която идентифицира в реално време нововъзникващия зловреден софтуер и неговите източници.
AI Detection използва технология на усъвършенстван изкуствен интелект, за проактивно идентифициране на зловреден софтуер, който все още не е каталогизиран от Virus Lab екипа на AVG !
 
 

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД