Съвети към клиенти


Уважаеми, партньори, колеги и клиенти!
 
През  последните месеци зачестиха атаките с  крипто-вируси. 
Тези вируси криптират информацията на твърдия диск и е невъзможно декриптирането на файловете с конвенционални средства (напр. антивирусни програми).  
Крипто-вирусите се характеризират с особено високо ниво на опасност за данните, намиращи се на заразеният компютър. 
Използват се от техните създатели за злонамерено криптиране на файлове с цел получаване на определена (голяма) сума, за да бъдат декриптирани.
 
За да не се стига до тази ситуация бихме препоръчали:
 
 1. Правете редовно архивни копия (Backup) на важните ви документи и ги съхранявайте на места, които не са свързани в интернет (например: специализирани Backup Server, външни дискове, флашки).
 2. Уверете се, че операционната ви система и антивирусните ви програми са актуализирани с най-новите дефиниции и поправки.
 3. Не отваряйте прикачени файлове, пристигащи от непознати адреси в електронната ви поща. Отнасяйте се с внимание и към файлове, прикачени в писма от познати податели. Особено внимание отделете на писма, написани на неправилен български език (най-често е използван за превод Google Translate), както и на писма за печалба от лотария, invoice, билети, пикантни новини, DVD и др.
 4. Не теглете програми от неясни източници в интернет пространството.
 5. Често реклами или прозорци в някои сайтове предлагат изтегляне или ъпдейт на Flash Player под предлог, че вашият плеър е стар и трябва да се обнови. Това обикновено е линк  към крипто вирус. Ъпдейт/инсталация на Flash Player правете единствено от сайта на Adobe (adobe.com или get.adobe.com).
 6. Често вируса влиза чрез ZIP, RAR, или други компресирани файлове в които се крие EXE, BAT или друг изпълним файл.
 7. Ако антивирусните софтуери засекат заразяване на компютър, незабавно го изолирайте от мрежата и потърсете помощ от специалист. Ако започнат да се появяват криптирани файлове, незабавно изключете компютъра (напр. от захранвашия кабел - ако използвате shutdown, времето за гасене на компютъра се увеличава и вирусът ще криптира по-голям брой файлове). Процесът на криптиране може да трае няколко минути, половин час или повече (зависи от броя на файловете, производителността на компютъра) - колкото по-бързо спрете процеса, толкова по-голям брой файлове ще останат некриптирани.
 8. Ако подозирате, че компютърът ви е компрометиран, изолирайте го от мрежата. От незаразен компютър променете паролите си за всички онлайн услуги, които ползвате. Потърсете помощ от специалист.
 9. Забранете в електронната си поща да получавате писма с прикачени към тях файлове с разширения .ехе, включително и такива, включени в ZIP-файлове, освен ако не са от доверен подател.
 10. Правете редовно архивни копия (Backup) със средства, които осигуряват пълна автоматизация на бекъп процедурата и имат възможност да създават много точки за възстановяване на данните (restore points).
 11. Правете редовно архивни копия (Backup)
 12. ....

    101. Правете редовно архивни копия (Backup)

 
 
С пожелания за безопасна работа!
 
 
ПРИМА-СОФТ ООД
тел. (02) 9460362, 9461876
 

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД