i-Lib Индекс Ver.1.6


Модулът представя в Интернет като неразделна част от каталога оторити файлове създадени в E_Lib свързани към обектите описани в класификаторите.  Оторити файлът съдържа персонални страници за обектите описани в класификаторите. Например в един театрален архив можем да намерими покажем персонални страници за: 
  • Автори (портрет, биография, дати)
  • Артисти (портрет, биография, дати)
  • Постановки (афиш, описание, дати)
  • Режисьори (портрет, биография, дати)
  • Театри (снимка, адрес, история...)
 
Модулът предоставя средства за online навигация по обектите и анализ на връзките между тях. Анализът се извършва автоматично във вид на библиографски справки показващи свързаността между обектите. Примерно: 
  • Кои артисти играят в дадена постановка
  • С кой артисити работи даден режисьор
  • В кои театри е представяна дадена постановка
  • В кои постановки е участвал даден артист
 

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД