i-Lib Модул i-Lib EBSCO Interface Ver.1.6


 
Модул i-Lib EBSCO Interface е предназначен за:
 
  • Интегриране на библиографски и дигитални бази данни на EBSCO към каталога на библиотеката
  • Управление на достъпа до EBSCO става през правата за достъп до каталога на библиотеката. Базите данни стават достъпни от всяк точка от която е достъпен каталогът на библиотеката
  • Предоставя пълнотекстово търсене в библиографските описания на бази данни на EBSCO
  • Предоставя визоализация и ползване  на дигитални обекти от базите данни на EBSCO, прикачени към библиографските описания
 

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД