i-Lib Модул i-Lib Google Interface Ver.1.6


 

Модулът е предназначен за автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация включително пълнотекстово съдържание само на базата на библиографското описание в каталога. Модулът включва следните функции:

  • Автоматично намиране и представяне на чуждо дигитализирано съдържание налично в Интернет само на базата на библиографското описание на книгата (спестява дигитализацията на вече дигитализирани обекти)
  • Автоматично намиране и представяне на библиографска информация от WorldCat на базата на библиографското описание на книгата
  • Автоматично намиране и представяне на ценова информация на базата на библиографското описание на книгата
  • Автоматично намиране и представяне на други произведения на избран автор  описани в Интернет на базата на библиографското описание.

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД