e-Lib Работно място „Заемна” RFID


Работното място „Заемна” е предназначено за автоматизирано заемане, връщане и презаписване на библиотечни единици облепени с RFID и/или Баркод етикети. Работното място включва специализиран  RFID четец и бар код четец и позволява:

 

  • Автоматично заемане на библиотечни единици с RFID етикети
  • Автоматично заемане на библиотечни единици с Баркод етикети
  • Ръчно заемане и връщане на библиотечни единици неописани в каталога
  • Конвертиране от Баркод в RFID (търсене по баркод, облепяне с RFID)
  • Облепяне на библиотечни единици с RFID етикети (ако липсва RFID етикет)
  • Облепяне на библиотечни единици с Баркод етикети (ако липсва Баркод етикет)

 

Важно е да се отбележи, че по този начин може да се управлява едновременно обръщението на ВСИЧКИ налични в библиотеката библиотечни единици независимо от наличието или липсата на идентификация или от вида на идентификация:

  • автоматично обслужване при БЕ облепени с RFID етикети (безконтактно)
  • автоматично обслужване при БЕ облепени с Баркод чрез изчитане на баркода
  • обслужване при необлепени БЕ, но с валиден инвентарен номер наличен в каталога, чрез въвеждане на инвентарния номер
  • обслужване при необлепени БЕ с инвентарен номер неописан в каталога (не минали през ретроконверсия) чрез въвеждане на Автор и заглавие.

Независимо от идентификацията всички БЕ се отразяват в статистиката, картона и историята.

Работното място проверява автоматично редовността на читателя (карта с изтекъл срок, неплатени такси или глоби и т.н.) Нередовните читатели могат да платят дължимите суми или да подновят читателските си карти.  

При връщане системата проверява за закъснения и автоматично налага глоби по ценоразпис определен централно в библиотечната система. Цените могат да бъдат различни за различните типове библиотечни единици. в каталога на библиотеката.

При връщане системата следи за наличие на резервации и автоматично запазва БЕ, за които има валидна резервация, за първия читател в опашката.

При връщане на БЕ неописани в каталога (инвентарен номер липсващ в каталога), системата дава въможност за задържане на БЕ за последваща каталогизация (ретроконверсия по обръщение).

.

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД