e-Lib Работно място за инвентаризация


Работното място е предназначено за автоматизиране процесите на инвентаризация и физическо издирване на библиотечните единици. Инвентаризацията се извършва вурху целия фонд или върху негова обособена част. Всяка инвентаризация се планира, като се указват начална и крайна дата, отговорник и каква част от фонда ще се инвентаризира. Обособените части могат да се определят на базата на място на съхранение или на базата на друга класификация на библиотечните единици в каталога. Инвентаризацията се извършва без прекъсване работата на библиотеката, с отчитане на всички движения на фонда по време на извършване на инвентаризацията. Прегледът на наличния фонд се извършва с преносим терминал с отчитане на наличностите на базата на RFID или Баркод етикети. Резултатите от прегледа се свалят автоматично в системата. След всяко сваляне се получават автоматично резултатите от инвентаризацията до момента.

 При установяване на липси системата позволява търсене само на липсващите екземпляри. Възможно е едновременно извършване на няколко инвентаризации на различни части от фонда. В базата данни се запазва пълна история на всиччки извършени инвентаризации.

Прегледът на фонда е итеративен процес, който приключва в определен срок. След изтичане на срока инвентаризацията се преустановява. Резултатът от инвентаризацията включва:

 

  • Списък на наличните екземпляри, част от проверявания фонд
  • Списък на наличните екземпляри, част от други фондове (разместени)
  • Списък на наличните екземпляри, неописани в каталога (чужди, подменени)
  • Списък на наличните екземпляри, заети след инвентаризацията
  • Списък на липсващи екземпляри, заети по време на инвентаризацията
  • Списък на липсващи екземпляри (ненамерени и незаети)

 

За всеки липсващ екземпляр се извежда информация дали е бил открит при предишни инвентаризации. Резултатът от инвентаризацията се документира с разпечатване на ведомости по всяка една от гореописаните групи

 

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД