e-Lib Работно място за регистрация и конвертиране към RFID


Работното място за регистрация и конвертиране е предназначено за облепване на съществуващите и новопостъпващите библиотечни единиц с RFID етикети. Работното място включва специализиран RFID четец и бар код четец и позволява регистриране на RFID  тага в каталога на библиотеката. С помощта на бар код четеца се идентифицира екземплярът а с помощта на RFID четеца се въвежда номера на RFID етикета, който се залепва върху екземпляра. При новопостъпили екземпляри след регистриране на екземпляра в катлога се въвежда и номера на съответния RFID етикет, залепен върху него.

 

Софтуерът за управление на регистрацията и конвертирането е интегриран в библиотечната система и позволява бързо и безпроблемно облепване на новия фонд с RFID етикети, както и прехвърлянето на стария фонд от баркод идентификация към RFID идентификация.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД