e-Lib Работно място за самообслужване


 

 

Работното място е предназначено за самообслужване на читателите при:

   - заемане,

   - презаписване,

   - връщане на библиотечни  единици.

То представлява автономна машина със сензорен екран и  интегриран RFID четец. Читателят позказва читател-ската си карта и се идентифицира. Избира от екрана заемане или връщане на  книги. Системата извежда книгите подлежащи на връщане. Читателят с докосване на екрана може да заяви книги за преза-писване или като приближи книга до четеца да я върне (ако е заета) или да я заеме (ако е нова). Системата автоматично регистрира заетите и/или върнати книги и издава  документ (бележка за заети/върнати книги). Системата проверява също редовността на читателя (карта с изтекъл срок, неплатени такси или глоби и т.н.) Нередовните читатели не се обслужват, а се насочват за ръчно обслужване в отдел Регистрация, където могат да платят дължимите суми и да подновят читателските си карти.  При закъснение системата автоматично налага глоби по ценоразпис определен централно в библиотечната система. Цените могат да бъдат различни за различните типове библиотечни единици.

    

           Работното място може да бъде позиционирана навсякъде в библиотеката, в клон или филиал, свързана локално през локалната мрежа или отдалечено през Интернет. Всички транзакции се отразяват в централната база данни и се отчитат от всички останали компоненти на системата. Например при опит за изнасяне на книга регистрирана като върната на контролната врата ще се включи аларма. В статистиката ще бъде отразено движението на библиотечната единица и посещението на читателя и т.н.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД