Система за контрол движението на фонда


 

Системата за контрол на фонда включва функции по:

  • Контрол на движението на библиотечните единици;
  • Контрол на движението на читателите в рамките на библиотеката (между отделите) и на входа и изхода на библиотеката на базата на RFID етикети.

 

Системата включва централизиран софтуер позволяващ дефиниция и управление на мрежа от устройства за регистрация на движението и контрол на достъпа.

 

 

 

Устройствата за детекция могат да бъдат:

  • специализирани RFID четци,
  • RFID антени
  • врати за регистриране движението на фонда и читателите.

 

 

Устройствата за контрол на достъпа могат да бъдат:

  • бариери,
  • затварящи се врати,
  • турникети,
  • лампи (светлинна сигнализация)
  • аларми (звукова сигнализация),

 

Те служат за контрол на изнасяне/внасяне на конкретен екземпляр от/на територията на библиотеката, контрол за преместване на екземпляр между отдели на библиотеката и т.н. Всички елементи на системата са свързани с библиотечната система през локалната мрежа. Контролът на движението на читатели и библиотечни единици се извършва в реално време.  При нарушение на правилата автоматично се активират  устройства за контрол на достъпа (включване/изключване на светлини/звукови аларми, затваряне/отваряне на врати и турникети и т.н.) и се регистрират съответните събития в базата данни.

Системата за контрол може да се управлява и настройва  през интерфейса на e-Lib и е напълно интегрирана с библиотечната система, като ползва библиотечния каталог и картотеката на читателите, без да е необходим експорт или импорт на данни нито обмен през специални протоколи. Регистрираните събития се използват за целите на различни видове статистика.

С помощта на модула може да се реализира от най-опростена система за контрол (контрол за кражба на книги)  до комплексни системи за контрол на движение на персонала и читателите и движение на обособени части от фонда (примерно редки и ценни материали) на териториятя на библиотеката.  

      Детекциятя е безконтактна на разстояние до 4 метра.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД