Сървъри за бази данни


Flash-SQL е фамилия от специализирани сървери за бази данни включваща иновативни технически решения за акселерация на достъпа и преинсталирани лицензи за Microsoft® SQL Server 2008/2012. Flash-SQL е компонент от концепцията Data Center in a Box за виртуализация и сърверна консолидация.

 

Хардуерна платформа

 

Flash-SQL е базиран на високопроизводителна  и високонадеждна платформа :

 • 12/16/24 слотов Server(12/16/24 HDDs)
 • SAS/SATA Enterprise  Hot Swap  Dual Port Disks
 • интегриран 200GB/800GB SSD Smart Cache  
 • RAID 0,1,5,6,10,50,60 за областта с данни
 • RAID 0,1 за кеш областта
 • поддръжка на Virtual Arrays и Virtual Disks
 • до 2 броя  4/6/8/10/12 Core CPU
 • 32GB-1024GB ECC RAM
 • 2x1Gbps, 2x10Gbps  Ethernet up-links
 • интегриран KVM суич за отдалечено управление
 • редундантни горещо заменяеми захранвания

 

Flash-SQL предоставя отлични възможности за растеж:

 • разширяване на дисковото пространство чрез Hot Swap SATA/SAS/SSD дискове с различна скорост
 • общ капацитет до 512ТB (с допълнителни plug and play външни кутии)
 • единична/дублирана свързаност на външните кутии
 • разширяеми дискови области (Arrays)
 • разширяеми виртуални дискове (Virtual Disks)

 

Flash-SQL е конструиран с цел бърз достъп и включва:

 • интегрирани SSD дискове за светкавичен достъп
 • aвтоматично разпознаване на най-използваните данни („горещи точки”) в базата данни
 • интегриран ускорител за автоматично кеширане на „горещите данни”  върху SSD дисковете
 • настройваемо кеширане при четене и запис на избрани  части от областта за данни
 • самообучаващи се алгоритми за  настройка на кеша
 • Софтуерна платформа

 

Flash-SQL включва следните преинсталирани лицензи:

 • Oперационна система MS Windows 2008R2/2012
 • MS SQL Server 2012 с Per Core или per User  лиценз по избор на потребителя
 • лиценз за passive Standby SQL Server
 • Предимства на Flash-SQL - Server

 

Бърз

 • до 10 пъти по-висока производителност в сравнение със сървъри с конвенционални дискове
 • до 30 пъти по-малко време за отговор
 • до 75% ускоряване на процесите на възстановяване на RAID областите

 

Умен

 • премества най-често използваните данни от дискове-те върху  SSD кеш за светкавичен достъп
 • комбинира бързината на SSD с капацитета на конвен-ционалните дискове
 • диференцирано кеширане за различни дискови области  и  видове данни

 

 

Лесен

 • самообучаващ се
 • самоконфигуриращ се
 • прозрачен по отношение на приложенията
 • не изисква смяна на батерии
 • интегриран,  готов за работа

 

Евтин

 • значително по-евтини софтуерни лицензи
 • безплатен лиценз за passive stand-by сървер
 • отлична производителност и при използване на бавни SATA  дискове с голям капацитет
 • над  30% спестяване от стойността

 

 

 

FlashSQL – Предимства за потребителя

 

 

Производителност

Достъп

до 10 пъти увеличаване на броя транзакции за секунда чрез интегрирано SSD кеширане

Време за отговор

до 30 пъти намаление на времето за отговор чрез интегрирано SSD кеширане

Капацитет

поддръжка на до 512TB дискова външна памет в свързани кутии

Скорост

поддръжка на скорости до 600 MB/s за достъп до дисковото пространство.

Процесори

1 или 2 броя  4/6/8/10/12- ядрени процесори  с до 1ТB RAM.

SAS компоненти

високо производителни SAS контролери и дискове.

Мрежова свързаност

1Gbps/10Gbps мрежова свързаност

Висока надеждност

RAID

поддръжка на RAID 0,1, 5, 6,10, 50, 60 в областта за данни

поддръжка на RAID  0,1 в областта за кеширане

Hot Spare

поддръжка на HotSpare и Global HotSpare дискове

HotSwap

HotSwap компоненти: дискове, захранвания, вентилатори

Кластеризация

възможност за включване на устройството в HA Cluster (лиценз за passive standby SQL Server)

Редундантност

 сдвоени SAS портове, връзки между кутиите и захранвания

Възстановяване

 до 75% по-бързо възстановяване на RAID областите

Разширяемост

Процесори

разширяване на процесорната мощ от 4 до 24 ядра, чрез замяна или добавяне на нов/и процесор/и

Памет

разширяване на основната памет на сървера от 32GB до 1TB

Дискове

разширяване на капацитета с добавяне на нови SATA/SAS дискове със скорости, 7.2К, 10К, 15К  rpm

Външни кутии

разширяване на капацитета с добавяне на нови външни кутии с единично или сдвоено свързване между тях

Контролери

възможност за добавяне на нови Ethernet  контролери за ускоряване на свързаността към корпоративната мрежа

Намалени разходи

Лицензиране

включен лиценз за операционна система Windows Server 2008R2/2012

включен лиценз за Microsoft SQL Server 2012 (per User или per Core лицензиране)

включен лиценз за passive standby SQL Server

възможност за ползване на висококапацитетни бавни дискове

спестяване от процесори, памет и лицензи поради повишена производителност

 

Свързани проекти

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД