Проекти


Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)

Проектът обхваща доставка и инсталация на техническа и програмна IT инфраструктура за изграждане на Data Center на университетската библиотека..

 

 

Проектът включва:

  • Доставка и инсталация на блейд базирана система от сървъри – DCBox;
  • Доставка и инсталация на сторидж-сървър TeraStore;
  • Доставка и инсталация на сграден UPS;
  • Виртуализация на средата;
  • Инсталация на активна директория, терминални сървери и WEB сървер за обслужване на студентите във и извън библиотеката;
  • Доставка и инсталация на енергоспестяващи терминални работни места (Hobit);
  • Доставка и инсталация на периферия за копиране и печат (принтери и копирни машини);
  • Доставка и инсталация на графични работни места;
  • Интеграция към вътрешните и външните мрежи на убиверситета.

 

Препоръка стр. 1

Препоръка стр. 2

Използвани продукти:
Hobit V5 TU
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
VMWare
i-Lib
Hobit V5 TW
Bookeye V4 A2+

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД