Проекти


Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)

В рамките на проекта беше изграден централизиран сървърен комлекс и виртуализирана среда за действие на информационната система на предприятието. Създадена е система за корпоративен бекъп на данните. Централизираните ресурси са достъпни през изградена терминална мрежа.

 

Етапи  на проекта:    

2010г.

  • Планиране, инсталация и настройка на мрежовата инфраструктура – WAN, VLAN.

2011г.

  • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър.
  • Сървърна консолидация на базата на DCBox. Беше пусната в експлоатация система за централизиран мониторинг.
  • Изграждане на виртуализирана среда с възможностите на VMware.
  • Изграждане на активна директория за достъп до корпоративните ресурси.
  • Доставка и инсталация на тънки клиенти Hobit за работа с централизираната информационна система на предприярието.

2012г.

  • Доставка и инсталация на корпоративна система за антивирусна защита, антиспам и антималуер с продукта AVG.

2013г.

  • Изграждане на система за корпоративен бекъп, базирана на Veeam и файловия сървър Blue Cloud.

 

Препоръка стр.1

Препоръка стр.2

Използвани продукти:
AVG
Сървъри за Дейта център
Файлови сървъри
VMWare
Blue Cloud

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД