Blue Cloud


 

Поверете управлението на вашите данни на Blue Cloud

Blue Cloud е устройство за централизирано съхранение и управление на вашите данни. Малката кутия гъмжи от технологични новости и крие в себе си голяма производителност, високотехнологична функционалност и в същото време се отличава с изключителна простота на инсталация и опериране. Устройството е базирано на оптимизирана версия на операционната система Windows Server® 2008.

 

По добра защита на вашите данни

Blue Cloud гарантира висока надеждност на диксовата подсистема като поддържа различни версии на RAID (0,1,5,10).

Blue Cloud гарантира сигурността на Вашите данни като осигурява резервни копия (бекъп) по предварително дефиниран график на 25 компютъра във Вашата мрежа, като  поддържа версии на всеки файл. Възстановяването на данните е достъпно за всеки Ваш служител и не изисква намеса на квалифициран персонал.

 

Вашите данни нарастват заедно с вашия бизнес

Blue Cloud  може да осигури безпроблемно място за нарастващия обем лични и бизнес данни. 4-те дискови устройства осигуряват пространство до 12 TB, а с допълнителна кутия то може да стигне до 24 TB. Разширяването става просто чрез добавяне на нови дискове без да прекъсвате работа. Миграцията от една RAID организация в друга става автоматично, също без да е необходимо спиране.

 

Лесна инсталация и управление

Blue Cloud e готово устройство с предварително инсталиран и настроен хардуер и софтуер. Това значително опростява задачите по инсталация и използване на устройството. Възможността за включване в Активна Директория улеснява интеграцията му в съществуващата мрежова инфраструктура. Web базираното управление позволява управление на устройството от всяка точка в Интернет.

 

Вашите данни в облака

С Blue Cloud  Вие може да ползвате Вашите данни не сaмо в офиса. Blue Cloud има вградена облачна файлова система и мултимедиен сървер, които позволяват да ползвате, да сваляте или да качвате документи, да гледате филми или да слушате музика, съхранявани на Blue Cloud през Интернет или 3G мрежата. Цялото съдържание можете да споделяте с колеги или приятели  по предварително определени правила. 

 

Характеристики и възможности:

Характеристики Функции

Хардуер

 • Двуядрен или четириядрен Intel процесор
 • 4 GB RAM стандартно, (max 8GB)
 • USB3 и е-SATA портове за разширяване с външни дискове
 • 1Gbps Ethernet порт
 • DVI и HDMI портове за HD-видео с Intel® HD 2000 or 3000 Graphics
 • 10-channel (7.1+2) Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)

Дискова подсистема

 • 1 до 4 3.5” SATA II HotSwap диска с външен достъп
 • Поддръжка на RAID масиви от тип RAID 0,1,5,10
 • Автоматична миграция от една в друга RIAD организация
 • Matrix RAID - томове с различна RAID организация върху един масив

iSCSI

 • Възможност за създаване на iSCSI виртуални дискове за използване като локални дискове от други сървъри или работни места
 • Възможност за предоставяне на поделями виртуални дискове (LUN) за изграждане на сървърни или виртуални клъстери под Windows и VMWare

Автоматичен Backup на данните

 • Автоматично създаване на резервни копия на до 25 компютъра свързани към същата мрежа по предварително зададен график
 • Поддръжка на инкрементални копия (копира само разликите)

Автоматично възстановяване на данните

 • Лесно възстановяване на отделни, файлове и папки или цялостно възстановяване на цял компютър от резервните копия на Blue Cloud
 • Лесно възстановяване на  самия Blue Cloud
Файлова организация
 • Централизирано съхраняване на данните с възможности за контролиран достъп и търсене от всеки компютър в мрежата
 • Специфични права на достъп за всеки потребител за предотвратяване на нежелан достъп до чувствителни данни
 • Възможност за включване към Active Directory за централизирано управление на потребителите и сигурността
Отдалечен достъп
 • Лесен достъп до Blue Cloud от всяка точка в глобалната или 3G мрежата през персонализиран Internet адрес
 • Споделяне на данни с колеги, партньори и сътрудници през Интернет
 • Поддръжка на мобилни устройства с Windows Mobile
Възможности за разширяване
 • Поддръжка на до 25 Windows или Mac базирани работни места с възможности за локален или отдалечен (WEB базиран) достъп до данните
 • 4 вътрешни или до 10 външни диска (свързани през USB или eSATA)
Централизиран мониторинг
 • Мониторинг на техническото състояние (здравето) на компютрите в мрежата през централизирана конзола;
 • Мониторинг на резервните копия на компютрите в мрежата и тяхното състояние;
 • Мониторинг на хардуера и  дисковото пространство.
Сигурност
 • Вградена антивирусна защита
Лицензи
 • За Backup на до 25 работни станции

 

Сценарий за използване:

Роля Функции

File and Print Server

В този сценарии Blue Cloud се използва като конвенционален File/Print сървър, предоставяйки на потребителя следните допълнителни предимства:

 • едновременно предоставяне на File-level и Block-level Storage
 • повишена производителност в сравнение със File сървъри
 • по-ниски разходи чрез включени CAL лицензи за 75 потребителя
 • висока надеждност чрез поддръжка на RAID, RAID Morphing и Matrix RAID

Backup Server

В този сценарии Blue Cloud се използва като Back-up сървър, предоставяйки на потребителя решение с възможности за:

 • автоматичен Backup на до 25 работни станции в мрежата
 • Backup на отделни папки или на системен Backup на цели дискове
 • Бързо и лесно възстановяване на данни или цели системи от резервно копие
 • Поддръжка на повече от една версии на файлове и папки

iSCSI SAN Server

В този сценарии Blue Cloud  се използва като SAN Storage сървър предоставяй-ки на потребителя следните възможности:

 • Block-Level Storage във вид на виртуални SCSI дискове през iSCSI протокол;
 • едновременно изпълнение на ролите File/Print Server и iSCSI SAN Server;
 • свързаност през стандартна Ethernet мрежа (без скъпо струваща FC мрежа);
 • свързване на сърверите през Ethernet (без скъпо струващ Host Bus Adapter-и);
 • свързване на неограничен брой сървери (отпадат лицензи за partitions);
 • стандартна вградена Snapshot функционалност;
 • централизирано и интегрирано управление.
Платформа  за виртуализация В този сценарии Blue Cloud  се използва като поделяемо дисково пространство за виртуализация и изграждане на сървърни клъстери под управление на VMWare vSphere и Microsoft Hyper-V.

Branch Office Server

В този сценарии Blue Cloud  се използва като NAS/iSCSI  Server в отдалечените офиси на териториално разпределена организация. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в отдалечените офиси се репликират (backup - ват) автоматично върху Blue Cloud, инсталиран в централния офис и обратно.

Streaming Server

В този сценарии Blue Cloud се използва като сървър за съхранение на мултимедийно съдържание, музика, филми и снимки. Цялото съдържание може да се показва (без да е необходим download) през Browser от локално или отдалечено свързан компютър.
Облачна файлова система В този сценарии Blue Cloud  се използва като сървър за съхранение на файлове достъпни по предварително дефинирана схема на потребители работещи през Интернет с възможности за сваляне (download) и качване (upload) на файлове. 
Телефонна централа (опционно) В този сценарии Blue Cloud  се използва VoIP телефонна централа с неограничен брой вътрешни абонати и опционални лицензи за едновременен брой телефонни разговори.

Сървер за видео наблюдение

(опционно)

В този сценарии Blue Cloud се използва като сървър за видеонаблюдение с възможности за управление на видеокамери и запис на видеонаблюдението върху собствените му дискове.

 

Свързани проекти
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД