Проекти


Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)

Проектът е финансиран по програма „Научни изследвания” на МОМН с бенефициенти Столична библиотека и регионалните библиотеки в Пловдив, Бургас и Велико Търново. Целта на проекта е дигитализация на периодичните издания в България от 1878 до 1944г. и представянето им за ползване в Интернет.
 

Проектът включва:

  • Доставка и инсталация на мощен сървърен комплекс, съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър;
  • Доставка и инсталация на специализирани скенери за книги Bookeye 3;
  • Доставка и инсталация на терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения;
  • Осигуряване на Интранет/Интернет on-line достъп до електронните бази данни на Столична библиотека;                                                     
  • Разработка и инсталация на Wеb базирани библиотeчни портали;
  • Разработка на интегрирана информационна система за търсене и съхраняване и представяне на дигитални обекти в Интернет (дигитална библиотека) – iLib/eLib;
  • Интеграция на въведените нови технически средства и софтуер;
  • Обучение на персонала на библиотеките.

 

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:
e-Lib
Сървъри за Дейта център
i-Lib

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД