Проекти


Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)

Проектът включва изграждане на основни елементи от IT инфраструктурата на НСИ включително: изграждане на Data Center на организацията, изграждане на виртуализирана високонадеждна среда и изграждане на дигитална библиотека.

 

Етапи на проекта:

 

 • 2007г. Изграждане на програмно-техническа инфраструктура за библиотеката на НСИ:
  • Доставка и инсталация на централни сървери Fujitsu, работни cтанции Fujitsu и лазерни принтери Xerox;
  • Доставка и инсталация на IBM Total Storage Server;
  • Доставка и инсталация на специализиран Book Scanner (Bookeye 2);
  • Разработка и инсталация на Web базиран библиотeчен портал;
  • Разработка на информационна система за съхраняване, търсене и представяне на дигитални обекти в Интернет, базирана на библиотечния софтуер i-Lib.

 

 • Доставка на специализиран статистически софтуер (SAS  SPSS).

 

 • 2011г. Разширение на изградената инфраструктура:
  • Доставка на лентова библиотека;
  • Upgrade на сървърното дисково пространство;
  • Upgrade на дисковото пространство на сторидж сървъра;
  • Доставка на IBM-лицензи за следгаранционен сервиз.    

             

 

 • 2013г. Изграждане на мощен сървърен комплекс, съставен от сървер за DataCenter – DCBox и сторидж-сървер TeraStore;

 

 • Виртуализация на сърверите на  НСИ:
  • Доставка на лицензи и изграждане на виртуална инфраструктура на НСИ на базата на продукти на VMware върху IBM Blade Center.
  • Доставка на лицензи на Veeam за изграждане на Enterprise Backup на виртуалната среда на НСИ.

 

 • 2008г. – 2013г. Изпълнение на сервизен договор за поддържане на програмно-техническата среда в работоспособно състояние.

 

Препоръка

Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
WebPortal
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД