Проекти


Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)

Проектът започна с разработване и внедряване на информационна система за управление на производството на Кенар. На по-късен етап бе изградена централизиран сървърен комплекс и прилежаща мрежа от терминални устройства. За нуждите на търговската подсистема и логистиката бе създадена мрежа от Hend-Held терминали.  
От самото начало на проекта до днес Прима-Софт е партньор на Кенар във всички ИКТ дейности.

 

Проектът включва:

 • Проектиране, разработка и внедряване на интегрирана информационна система за управление на производството (ERP):
  • Подсистема за автоматизиране на търговската дейност;
  • Подсистема за автоматизиране на финансовата дейност;
  • Подсистема за автоматизиране на логистичните дейности;
  • Подсистема за разносна търговия чрез Hand-Held терминали;
 • Одит на информационната сигурност на фирмата.
 • Изграждане на корпоративната виртуална частна мрежа (VPN) на Кенар в цялата страна на база оборудване на Cisco Systems.  Мрежата свързва централния офис с дистрибутивните офиси в провинцията и над 30 магазина в страната.
 • Изграждане на структурни кабелни системи в офисите в страната.
 • Изграждане на активна директория и система за коорпоративна ел.поща
 • Доставка и инсталация на тънки клиенти Hobit за работа с централизирани приложения.
 • Изграждане на система за контрол на достъпа до Интернет и филтриране на съдържанието на базата на продукта ContentKeeper.
 • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър TeraStore.
 • Виртуализирани са част от сървърите на база VMware.
 • HelpDesk за поддръжка на мрежата и информационната система на фирмата.

 

Използвани продукти:
AVG
Hobit V5 TU
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
VMWare

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД