Проекти


Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)

Проектът започна с доставка и развитие на терминална мрежа за работа с централизирани приложения. В следващия етап бе направен одит на инфраструктурата и бяха набелязани мерки за осъвременяване и развитие – бе изграден централизиран сървърен комплекс с виртуализация и корпоративен бекъп.

От самото начало на проекта до днес Прима-Софт е партньор на "Зора" във всички ИКТ дейности.

 

Етапи на проекта:

2006г. – 2007г.

 • Доставка и инсталация на над 100 терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения.

2008г.

 • Одит на техническата инфраструктура и на информационната сигурност на фирмата.
 • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър TeraStore.
 • Виртуализиране на цялата сървърна инфраструктура на фирмата на базата на платформа Microsoft Hyper-V.
 • Изграждане на система за централизиран BackUp на данните и софтуерните приложения, базирана на външен iSCSI Storage Server и Microsoft Data Protection Manager.
 • Пускане в действие на HelpDesk система за поддръжка на програмно-техническата структура.

2009г.

 • Разработване на фирмен стандарт за мрежова инфраструктура.
 • Доставка и инсталация на корпоративна система за антивирусна защита, антиспам и антималуер с продукта AVG.
 • Преконфигуриране на сървърния комплекс.
 • Изграждане на активна директория и коорпоративна електронна поща.

2009г. - 2010г.

 • Изграждане на корпоративната виртуална частна мрежа (VPN) на територията на цялата страна на база на оборудване на Cisco Systems. Мрежата свързва централния офис и над 40 точки (магазини и дистрибутивните офиси) в страната.

2006г. – 2014г.

 • Поддържане цялата програмно-техническа среда в работоспособно състояние.
Използвани продукти:
Hobit V5 TU
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
Бекъп сървъри
Hobit V5 TW
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД