Новини


Прима-Софт подписа договор с Хюндай (София)


Новини >> Събития

На 7.1.2014г. Прима-Софт подписа договор с Хюндай Хеви Индъстрийз.

Договорът предвижда изграждане на модерен Data Center, базиран на DCBX (Data Center in a Box).

DCBX e сървърен комплекс базиран на Blade технологии с висока надеждност и отсъствие на единична точка на грешка, с централно и отдалечено управление на параметрите.

Конфигурацията се състои от 6 броя Blade Server-a, 2 броя Storage Server-a и 2 броя Backup Server-a.

Платформата е виртуализирана на базата на VMWare. Изграден е високонадежден клъстер за гарантиране непрекъсваемоста в работата на комплекса.

Предвиден е Blade Server за Virtual Backup на средата от виртуализирани Blade Server-и (хостове).

 

Storage Server-те са модел TeraStore (IP-SAN) и са основен компонент от архитектурата на проекта. В тях се съхраняват всички данни на приложните системи. Достъпът до данните е по 10Gbps IP SAN протокол.

 

За бекъп сървъри са използвани BlueCloud сървъри за архивиране на данните и виртуалните машини. Достъпът до данните е по 10Gbps IP SAN протокол. Процесите на Backup на цялата среда са напълно автоматизирани.

 

Виртуалната среда осигурява висока надеждност, преносимост, резервираност, мониторинг и управление.

 

Комуникационната свързаност за обмен и обработка на данни е 10Gbps.

 

Виртуализираният Data Center осигурява среда за работа на повечето приложения:

 • ERP "1C предприятие";
 • SQL DataBase Server;
 • Terminal Servers;
 • RHEL Servers;
 • Oracle DataBase Server
 • JBOSS Server;
 • HOWAY Server;
 • Active Directory Server;
 • Mail Server;
 • Web Server;
 • License Server;

 

Договорът включва доставката на лицензи за:

 

Microsoft Win 2012 Server;

 

Microsoft SQL 2012 Server;

 

VMware:

 • vCenter Server
 • VSA (Virtual Storage Appliance)
 • Hypervisor
 • High Availability
 • Data Protection
 • vMotion
 • vShield Endpoint
 • vSphere Replication
 • Hot Add
 • vShield Zones
 • Fault Tolerance
 • Storage vMotion
 • vCenter Protect Standard,

 

Предвидени са следните услуги:

 

Blade Center - монтаж  и настройка  на управлението

 • Компановане на Blade Chassis
 • Монтaж на rack-mount Rail Kit
 • Монтаж в сърверен шкаф
 • Свързване към захранване/UPS
 • дефиниране на IP конфигурация
 • дефиниране на SNMP конфигурация
 • дефиниране права на администраторите
 • дефиниране политики на обработка на събития
 • Дефиниция режим на Нотификация
 • Проверка и Upload на Firmware
 • Проверка температурен режим
 • Проверка подсистема ел. захранване
 • Проверка System Health

Blade LAN Switch - Настройка

 • Монтаж н LAN Switch в Blade шаси
 • Свързване към мрежата
 • IP конфигурация
 • дефиниция Trafic Control (Storm и Port Control)
 • дефиниция Access Control Lists
 • дефиниция и настройка на Spanning Tree
 • дефиниция и настройка на VLAN's
 • дефиниция и настройка на QoS

Blade Server - Монтаж и настройка

 • Монтаж на  CPU
 • Монтаж на RAM модули
 • Монтаж в Blade шаси
 • присвояване на Virtual Drives
 • настройка на RAID режими
 • присвояване на Expansion портове
 • тест и настройка на KVM Switch
 • Проверка и Upload на Firmware
 • Проверка на сензорите
 • Проверка подсистема ел. захранване
 • Проверка System Health

 

Инсталация и настройка на Virtual Infrastructure:

 • инсталация на  виртуални Хостове
 • конфигуриране на виртуални Хостове
 • инсталация на Virtual Center
 • конфигуриране на Virtual Center
 • конфигуриране на Storage инфраструктура
 • конфигуриране на Network инфраструктура
 • дефиниране и конфигуриране на Вртуален клъстер
 • тест на HA функционалността
 • дефиниране на достъп до Виртуалната инфраструктура
 • дефиниране и настройки на събития и аларми

 

TeraStore IP SAN Storage - Настройка  на дисковото пространство

 • Общ план за разпределне на дисково пространство
 • Планиране Storage Pools
 • Дефиниция Storage Pools
 • Планиране Virtual Drives
 • Дефиниция Virtual Drives
 • Планиране и дефиниция на RAID режими
 • Разпределение виртуалните драйвове по сървери
 • Планиране и дефиниция на Spare Drives
 • Разширяване на Virtual Drive
 • Разпределение на Expansion портовете
 • Свързване на външни устройства

 

BlueCloud - sистема за Backup на данните и на виртуалната среда

 • разработка на процедура за бекъп
 • настройки за автоматичен бекъп

 

 

 Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД