e-Lib Регистрация на читатели Ver.1.5


 

Модулът е предназначен за автоматизиране процеса на регистрация на читателите, издаване, следене и преиздаване на читателските карти (с бар код и/или RFID); управление на отношенията с читателите: събиране на такси, глоби и депозити, следене на закъснения и т.н. Крайният резултат от работата на модула е читателска картотека с пълни данни за читателя и пълна история за неговите отношения с библиотеката: валидна регистрация, читателски карти, глоби, такси, депозити, заети, ползвани и върнати материали.

 

Информацията набрана в модула е база за динамична статистика за Регистрацията и посещенията на читателите.

 

Модулът включва следните функции:

 • Регистрация на читатели, изграждане картотека на читателите
 • Издаване и следене на читателски карти
 • Управление на плащанията:
  • Такси
  • Глоби
  • Депозити
 • Отчети на извършени плащания
 • Статистика на регистрирани читатели: Разпределение на читателите по пол, възраст, професия, специалност, курс, научна степен
 • Разпределение на плащанията по видове

 

Преглед и справки в:

 • Картотека на читателите
 • Каталог на библиотечните единици
 • Картотека на екземплярите

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД