e-Lib Статистика на Читателите Ver.1.5


 

Статистика на читателите (динамична, за произволен период):

  • Регистрирани читатели по специалности
  • Регистрирани читатели по пол
  • Регистрирани читатели образование
  • Регистрирани читатели по възраст

 

Статистика на посещенията (динамична, за произволен период):

  • Посещения на читатели по специалности
  • Посещения на читатели по пол

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД