e-Lib Статистика на обслужването Ver.1.5


 

Статистика на обслужване (динамична, за произволен период)

  • Библиотечни единици заети за дома по тип на изданието
  • Библиотечни единици заети за дома по УДК
  • Библиотечни единици заети за дома по език
  • Библиотечни единици ползвани в читалня по тип на изданието
  • Библиотечни единици ползвани в читалня по УДК
  • Библиотечни единици ползвани в читалня по език

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД