e-Lib Управление на заявките Ver.1.5


 

Модулът е предназначен за централизирано управление на заявките в библиотека. Всички заявки постъпващи по различни канали: online; на място в отделите/клоновете/ филиалите; по електронна поща се управляват централизирано от работното място.

 

За всяка постъпила заявка се проверява автоматично за наличност на свободни екземпляри. Заявките се отказват, ако липсват свободни екземпляри. Ако има наличен свободен екземпляр, той се асоциира към заявката и се разпределя за изпълнение в отдела най-удобен за читателя (заемна, читалня, филиал и т.н.) или в отдела, в който е наличен свободния екземпляр.

 

Централизирано се следи за състоянието на запазените екземпляри и при неявяване на читателя в срок, екземплярите се връщат в обръщение (запазването се отменя).

 

При връщане на зает екземпляр за който има чакаща заявка за запазване, екземплярът автоматично се запазва и остава в съответния отдел до появяване на заявителя.

 

Изпълнението и състоянието на заявките се отразява автоматично в читателския картон, достъпен online.

 

Модулът включва следните функции:

  • Регистрация на заявки за запазване
  • Преглед на постъпили on-line заявки за запазване
  • Обработка на заявките за запазване:
  • Издирване на свободни екземпляри
  • Асоцииране на екземпляр към заявка
  • Заявка за екземпляр от книгохранилище
  • Разпределение на заявката за изпълнение към конкретен отдел/филиал/клон
  • Следене на запазените екземпляри за заемане в срок
  • Автоматично запазване на върнати екземпляри, за които чакат заявки за запазване

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД