e-Lib Заемане за дома Ver.1.5


Модулът е предназначен за автоматизиране процеса на заемане на литература за ползване у дома. Това включва следните функции:

   

    Обслужване на читателите:

 • Заемане на  библиотечни единици за дома (включително неописани в каталога)
 • Връщане библиотечни единици
 • Презаписване на библиотечни единици
 • Задържане на библиотечни единици неописани в каталога за последваща каталогизация (ретроконверсия на база обръщение)
 • Печат на заемни бележки
 • Контрол на сроковете за връщане на литература
 • Контрол за изрядност на абонамента
 • Читателски карти с изтекъл срок
 • Неиздължени плащания
 • Изтекли депозити
 • Поддръжка на пълна история на заеманите библиотечни единици
 • Поддръжка на картон със заетата и запазена литература

   

    Управление на екземпляри в заемна:

 • Управление на запазени екземпляри
 • Управление на Заети екземпляри
 • Управление на Върнати екземпляри
 • Управление на Задържани екземпляри за последваща каталогизация (неописани в каталозите)
 • Преглед на всички екземпляри в обръщение

 

    Управление на закъсненията:

 • Преглед на закъснели читатели
 • Определяне статуса на закъснение (1-во, 2-ро, 3-то предупреждение)
 • Изпращане на предупредителни писма през e-mail
 • Печат на предупредителни писма за изпращане по пощата
 • Автоматично начисляване на глоби за закъснение

 

Забележка: Модулът поддържа RFID и/или Бар код идентификация на екземплярите

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД