Проекти


Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)

Проектът обхваща доставка и инсталация на техническа и програмна IT инфраструктура за изграждане на интегрирана библиотечна среда.

 

Проектът включва:

 • Изграждане на информационен портал на библиотеката;
 • Инсталация и пускане в действие на система за автоматизация на библиотечните дейности (Регистрация, Обслужване, Статистика...) e-Lib.
 • Изграждане на online каталог на библиотеката i-Lib.
 • Изграждане на дигитална библиотека като интегрална част от online каталога
 • Изграждане на система за online обслужване на читателите
 • Изграждане на център за Дигитализация на книжните фондове с използуване на модерна сканираща техника (Bookeye 4) и софтуер и съхраняването на дигиталните копия върху мощен сървърен комплекс съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър TeraStore;
 • Достъп до книжните фондове през енергоспестяващи терминални работни места (Hobit);
 • Осигуряване на Интранет/Интернет on-line достъп до електронните бази данни на библиотеката;
 • Въвеждане на RFID система за защита и контрол на екземплярите от книжния фонд;
 • Доставка на библиотечно оборудване – табели, ламинатори, бар-код етикети, гилотина, машина за подвързване на книги;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа;
 • Интеграция на въведените нови технически средства и софтуер;
 • Обучение на персонала на библиотеката.

 

Препоръка

Използвани продукти:
RFID автоматизация
e-Lib
i-Lib
Bookeye V4 A2+
WebPortal

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД