Проекти


Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)

В рамките на дългогодишния проект беше изградена цялостна програмно-техническа среда за действие на фирмената информационна система на Ксела (старо название - Итонг).
От самото създаване на предприятието до днес Прима-Софт е партньор на Ксела в повечето ИКТ дейности.

 

Етапи на проекта:


1994 - 2011    

  • Създаване на корпоративна мрежа от ИТ техника – IBM, Lenovo, Dell стационарни и мобилни компютри, HP принтери, Cisco мрежови устройства.

1996

  • Доставка и внедряване на система за финансово-счетоводна дейност на базата на програмния продукт Тонеган.

1998

  • Изграждане на структурна кабелна система на територията на целия завод.

2014

  • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър TeraStore.
  • На базата на DCBox бяха консолидирани сърверите на фирмата и беше пусната в експлоатация система за централизиран мониторинг.
  • Изграждане на виртуализирана среда с възможностите на VMware.
  • Изграждане на система за корпоративен Backup, базирана на Veeam и файловия сървър Blue Cloud.
  • Изграждане на активна директория за достъп до корпоративните ресурси.
Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център
VMWare
Blue Cloud
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД