Проекти


Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)

В рамките на проекта беше изграден централизиран сървърен комлекс и виртуализирана среда за действие на информационняата система на предприятието. Създадена е система за корпоративен бекъп на данните. Централизираните ресурси са достъпни през изградена терминална мрежа.

 

Проектът включва:    

  • Планиране и настройка на мрежовата инфраструктура;
  • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър;
  • На базата на DCBox бяха консолидирани сървърите на фирмата и бяха пуснати в експлоатация система за централизиран мониторинг;
  • Изграждане на виртуализирана среда с VMware;
  • Изграждане на VPN услуга – VLAN мрежи за пренос на данни и гласова комуникация
  • Изграждане на активна директория за достъп до корпоративните ресурси;
  • Доставка и инсталация на тънки клиенти Hobit за работа с централизираната информационна система на предприярието;
  • Изграждане на система за корпоративен бекъп, базирана на Veeam и файловия сървър Blue Cloud.

 

Препоръка стр. 1

Препоръка стр. 2

Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
Бекъп сървъри
VMWare
Blue Cloud
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД