Проекти


Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)

Проектът обхваща доставка, инсталация и сервизно обслужване на оборудване за осигуряване на достъпна среда и модернизация за нуждите на библиотеката на Медицински университет (МУ)-Плевен, в т.ч:сървъри, сторидж сървър, персонални компютри, UPS, принтери, скенери, скенер за книги, библиотечно оборудване и софтуер.

 

Проектът включва:       

  • Доставка и пускане в действие на съвърен комплекс, базиран на Fujitsu сървър и сторидж-сървър TeraStore;  
  • Доставка и пускане в действие на компюртърна инфраструктура, състояща се от персонални компютри, мултифункционални устройства, UPS, принтери и скенери;
  • Доставка и пускане в действие на скенер за книги Bookeye 4;
  • Доставка на библиотечно оборудване – табели, ламинатори, бар-код етикети, гилотина, машина за подвързване на книги;
  • Настройка и пускане в действие на библиотечен софтуер i-Lib и e-Lib;
  • Обучение на персонала на библиотеката.

 

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:
e-Lib
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
Bookeye V4 A2+
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД