Проекти


Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика

Прима Софт и СофтЛиб пуснаха в експлоатация в Столична библиотека най-новата версия на интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib. Инсталацията включва модулите:

 

 

Новата инсталация включва и нов online каталог на библиотеката i-Lib със следните функции:

 

Системата обслужва всички клонове на библиотеката и позволява на читателите да поръчват и презаписват книги online, да поръчват услуги online, да четат Online налични дигитални копия на книги, да достъпват огромните бази данни на EBSCO, да получават и връщат книги в най близкия за тях филиал на библиотеката.

 

Пускането на системата е стъпка към реализация на следните стратегически цели на библиотеката:

 

      Отваряне на библиотеката към читателите чрез предоставяне на онлайн  услуги:

 • Електронен читателски картон достъпен онлайн
 • Онлайн презаписване
 • Онлайн заявки за литература
 • Онлайн заявки за услуги
 • Персонална библиотека
 • Фу нкции на социална мрежа: рейтинги и коментари
 • Топ листи на най-четени книги и автори
 • Топ листа на книги по рейтинг на читатели
 • Бюлетин нови книги

 

      Отваряне на библиотеката към читателите чрез предоставяне на онлайн съдържание:

 • On line каталог с връзка към:
 • Собствено дигитално съдържание (текст, образ, звук) - дигитална библиотека
 • Съдържание достъпно в Интернет (дигитални копия на описаните в каталога книги достъпни в Интернет, собственост на други организации) - виртуална библиотека
 • Съдържание достъпно в базите данни на EBSCO
 • Библиографски данни в Интернет (библиографски данни на описаните в каталога книги примерно в световния каталог на книгите WorldCat)
 • Ценова информация достъпна в Интернет (цени на описаните в каталога книги примерно в amazon.com)
 • On line каталог  с мощни средства за пълнотекстово търсене в библиографските описания (през, речник, контекстово, с доуточняване, по един или множество критерии в логически изрази конструирани от читателя)
 • Навигиране (преглед, четене, печат, download) по сложни дигитални обекти състоящи се от отделни структурни единици (томове, глави, броеве, страници и т.н.)

 

Автоматизация на дейностите в библиотеката:

 • Пълен контрол на библиотеката на базата на информация на момента за:
 • Движението на книгите – колко и кои са в обръщение, в кого се намират...
 • Управление на заявките и услугите: постъпили изпълнени заявки, статус на обработване
 • Профилът на читателския състав
 • Финансовите потоци в библиотеката.
 • Автоматизация на заемане и връщане
 • Динамична статистика
 • на читателите
 • на обслужването
 • на книжния фонд
 • Контрол на фонда (с RFID и/или Barcode)
 • Инвентаризация (с RFID и/или Barcode)

 

Модерно управление:

Системата е мощно средство за вземане на важни управленски решения (комплектуване на фондовете, оперативно управление на  библиотечния състав, политика за издаване на читателски карти, определяне на такси, глоби, депозити, ретроконверсия...). Тя дава възможност за отваряне на библиотеката към нови технологии (самообслужване, On-line обслужване, RFID системи за сигурност и контрол на фондовете)

 

 

Използвани продукти:
e-Lib
i-Lib

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД